Supportteknik

Problemlösare inom Innovation och konstruktion för kommunikation, nätverk och fastighetsautomation.
Individuella anpassningar till medicinska och fysiska behov.